اخبار و رویدادها

بازسازی و تعمیر سالن سمعی و بصری

به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی، بعد از پایان تعمیر و بازسازی سالن سمعی و بصری دانشکده .هم اکنون آماده است برای سخنرانی علمی و دفاع  ازپایان نامه های ...
بیشتر بخوانید

برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۹-۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی آقای دکتر کاویان ریاست دانشکده با همراهی معاون آموزشی دکتر طاطیان از محل برگزاری امتحانات بازدید نمودند.
بیشتر بخوانید