مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود در روز دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲ از ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۱٫۳۰در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار می شود .