• امتحانات پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۶برگزار می شود.
  • ساعت شروع کلیه ی امتحانات به شرح زیر می باشد:

امتحانات اول نوبت صبح ساعت ۸:۳۰  امتحانات دوم نوبت صبح ساعت ۱۰:۳۰  امتحانات بعدازظهر : ساعت ۱۳:۰۰

  • دانشجویان باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحانات در محل برگزاری امتحان حضور داشته باشند.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی برای هریک از دانشجویان در کلیه ی امتحانات الزامی می باشد . کلیه دانشجویان (همه ی مقاطع تحصیلی ) موظفند نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان از طریق مراجعه به پرتال آموزشی خود پس از انجام ارزشیابی اساتید مربوطه ، اقدام نموده و کارت مذکور را در کلیه امتحانات به همراه داشته باشند.
  • لوازم شخصی دانشجویان باید بیرون از سالن برگزاری امتحانات قرار داده شود و دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در مورد این لوازم به عهده نمی گیرد. لذا دانشجویان از همراه داشتن وسایل غیر ضروری خودداری نمایند.
  • مواردی که در آیین نامه انضباطی تقلب محسوب می گردد شامل صحبت کردن ، همراه داشتن تلفن همراه ، کتاب، جزوه ، یادداشت و … بوده و مطابق آیین نامه انضباطی با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                         امورآموزشی دانشکده منابع طبیعی