به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی ساری ، هیات رئیسه دانشگاه و مدیر مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه .روز یکشنبه ۱۲ بهمن از زمینهای زراعی و باغات دانشکده بازدید به عمل آوردند . و در جهت بهروری هر چه بهتر از این مزارع و باغات ، مذاکرات و تصمیمات لازم گرفته شد. در پایان ازحصار کشی زمین جنب را ه آهن نیز بازید گردید.