دانشکده منابع طبیعی در کیلومتر ۱۰ جاده نکا در سایت بادله واقع شده است. مکان فعلی دانشکده در سال ۱۳۵۲ به عنوان مدرسه عالی کشاورزی تاسیس و از سال ۱۳۷۶ به دانشکده منابع طبیعی اختصاص یافته است. در دانشکده چهار گروه آموزشی شامل آبخیزداری، چوب و فرآورده ­های سلولزی، علوم و مهندسی جنگل و مرتعداری دایر است. دانشجویان در ۴ رشته کارشناسی، ۱۰ رشته کارشناسی ارشد و ۷ رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند. دانشکده منابع طبیعی دارای ۲۹ عضو هیئت علمی (۳ نفر استاد، ۱۴ نفر دانشیار، ۱۲ نفر استادیار) است. مهمترین امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده شامل ساختمان مجزا برای گروه­های آموزشی، آزمایشگاه­ها و کارگاه­های تخصصی، جنگل آموزشی-پژوهشی به مساحت ۲۶۵۰ هکتار، باغ درخت شناسی، مزرعه زراعت چوب، قطعات جنگل­کاری شده با گونه ­های گیاهی بومی، گلخانه، سایت کامپیوتر، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن ورزشی و زمین فوتبال است.