اخبار و رویدادها

برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۹-۹۸

به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی آقای دکتر کاویان ریاست دانشکده با همراهی معاون آموزشی دکتر طاطیان ...

معارفه دانشجویان جدیدالورود گروه مهندسی آبخیزداری و گروه مرتعداری

به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی، مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید  گروه مهندسی آبخیزداری و گروه مرتعداری ...

معارفه دانشجویان جدیدالورود گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده منابع طبیعی، مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده ...